• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
 • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
 • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
 • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkbouw

Kerkbouw

 • 04 sep, 2023

  Start bouwrijpmaken van de kavel

  Bouwrijpmaken kavel

  lees meer
  04 sep2023
 • 31 jan, 2023

  Afronding VO

  Afronding Voorlopig ontwerp (VO)

  lees meer
  31 jan2023
 • 18 mei, 2021

  Afronding SO

  Afronding Schetsontwerp (SO)

  lees meer
  18 mei2021
 • 01 mrt, 2020

  Programma van eisen (PVE)

  PVE     

  lees meer
  01 mrt2020
 • 02 jul, 2020

  Afronding locatieonderzoek

  Locatie onderzoek herbevestigt locatie Sonnenbergkwartier voor nieuwbouw HHG IJsselmuiden-Grafhorst

  lees meer
  02 jul2020
 • 01 nov, 2020

  Koopovereenkomst

  Koopovereenkomst bouwgrond Sonnebergkwartier

  lees meer
  01 nov2020
 • 26 jan, 2021

  Selectie bouwkundig bureau

  Selectie bouwkundig bureau

  lees meer
  26 jan2021
 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit