• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16

Meer over Kerkbouw

Kerkbouw

We willen u graag informeren over de voortgang van de kerkbouw.

Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.

Oud papier en fruitverkoop t.b.v. de kerkbouw

IEDEREEN is iedere vrijdag van harte uitgenodigd om fruit te kopen of koffie te komen drinken aan de Dorpsweg 90 tussen 14.00 en 17.00 uur. Uw oud papier kunt u inleveren tot 20.00 uur. Dit alles t.b.v. de kerkbouw en, let op, alle kleine beetjes helpen!

Ps. Nog steeds zijn wij op zoek naar “papier” vrijwilligers, heeft u zo nu en dan een enkel uurtje over bel dan voor info naar 038-3321100.

Met vriendelijke groet “de oud papiergroep”

  • © hersteld hervormde kerk 2020