• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant: Ds. K.J. Kaptein
Adres: Kreeft 20 8271 KK IJsselmuiden
tel. 038-3033028
E-mail: k.j.kaptein@hhgijsselmuiden.nl

Scriba: A. Medemblik
Adres: Dorpsweg 48 8271 BN IJsselmuiden
tel. 038-3330058
E-mail: scriba@hhgijsselmuiden.nl

Predikant

Ds. K.J. Kaptein

Ds. K.J. Kaptein

Functie: Predikant
Telefoon: 038-3033028
Email: k.j.kaptein@hhgijsselmuiden.nl

Moderamen

Ds. K.J. Kaptein

Ds. K.J. Kaptein

Functie: Predikant
Telefoon: 038-3033028
Email: k.j.kaptein@hhgijsselmuiden.nl

H. van Hierden

H. van Hierden

Functie: Ouderling met kerkvoogdelijke taken
Telefoon: 06-12216083

A. Medemblik

A. Medemblik

Functie: Ouderling (scriba)
Telefoon: 038-3330058

H. Wittingen

H. Wittingen

Functie: Ouderling (Assessor)
Telefoon: 06-21650643

Diaken G. Olieman

Diaken G. Olieman

Functie: secretaris diaconie
Telefoon: 038- 3376591
Email: diaconie@hhgijsselmuiden.nl

Ouderlingen

J. de Groot

J. de Groot

Functie: Ouderling
Telefoon: 06-30746728

H. van Hierden

H. van Hierden

Functie: Ouderling met kerkvoogdelijke taken
Telefoon: 06-12216083

M. van Ittersum

M. van Ittersum

Functie: Ouderling
Telefoon: 038-2000296

B.J.  van de Kamp

B.J. van de Kamp

Functie: Ouderling (ouderenpastoraat)
Telefoon: 06-47698931

G.  van den End

G. van den End

Functie: Ouderling
Telefoon: 038-3447727

A. Medemblik

A. Medemblik

Functie: Ouderling (scriba)
Telefoon: 038-3330058

W. Raatgever

W. Raatgever

Functie: Ouderling
Telefoon: 06-57354657

E.  Spaan

E. Spaan

Functie: Ouderling jongerenpastoraat
Email: e.spaan@hhgijsselmuiden.nl

H. Wittingen

H. Wittingen

Functie: Ouderling (Assessor)
Telefoon: 06-21650643

G.  van Werven

G. van Werven

Functie: Ouderling

D. Reedijk

D. Reedijk

Functie: Ouderling (Evangelisatie)
Telefoon: 06-42888918
Email: d.reedijk@hhgijsselmuiden.nl

J.W. de Lange

J.W. de Lange

Functie: Ouderling

F. Boer

F. Boer

Functie: Ouderling

Diakenen

Diaken K. Dunnink

Diaken K. Dunnink

Functie: Diaken
Telefoon: 06-11684136

Diaken G. Olieman

Diaken G. Olieman

Functie: secretaris diaconie
Telefoon: 038- 3376591
Email: diaconie@hhgijsselmuiden.nl

Diaken A. J. Both

Functie: Penningmeester
Telefoon: 038-3322457
Email: diaconie@hhgijsselmuiden.nl

Diaken J.J. Hoepel

Diaken J.J. Hoepel

Functie: Diaken (Voozitter)
Telefoon: 038-3388229

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit