• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant: Ds. K.J. Kaptein
Adres: Kreeft 20 8271 KK IJsselmuiden
tel. 038-3033028
E-mail: ds.k.j.kaptein@hhgijsselmuiden.nl

Scriba: A. Medemblik
Adres: Dorpsweg 48 8271 BN IJsselmuiden
tel. 038-3330058
E-mail: scriba@hhgijsselmuiden.nl

Predikant

Ds. K.J. Kaptein

Functie: Predikant
Telefoon: 038-3033028
Email: ds.k.j.kaptein@hhgijsselmuiden.nl

Moderamen

H. van Hierden

H. van Hierden

Functie: Ouderling kerkvoogd
Telefoon: 038-333 19 17

L. van Lagen

L. van Lagen

Functie: Ouderling (Assessor)
Telefoon: 038-3319242

A. Medemblik

A. Medemblik

Functie: Ouderling (scriba)
Telefoon: 038-3330058

Diaken G. Olieman

Diaken G. Olieman

Functie: secretaris diaconie
Telefoon: 038- 3376591
Email: diaconie@hhgijsselmuiden.nl

Ouderlingen

G. van den End

G. van den End

Functie: Ouderling zending en evangelisatie
Telefoon: 038-3447727

J. de Groot

J. de Groot

Telefoon: 06-30746728

D. Heldoorn

D. Heldoorn

Functie: Ouderling
Telefoon: 038-3557323

J. Heldoorn

J. Heldoorn

Functie: Ouderling ouderenpastoraat
Telefoon: 038-3323030

H. van Hierden

H. van Hierden

Functie: Ouderling kerkvoogd
Telefoon: 038-333 19 17

M. van Ittersum

M. van Ittersum

Functie: Ouderling
Telefoon: 038-2000296

B.J.  van de Kamp

B.J. van de Kamp

Functie: Ouderling
Telefoon: 038-3312646

L. van Lagen

L. van Lagen

Functie: Ouderling (Assessor)
Telefoon: 038-3319242

A. Medemblik

A. Medemblik

Functie: Ouderling (scriba)
Telefoon: 038-3330058

W. Raatgever

W. Raatgever

Functie: Ouderling

E.  Spaan

E. Spaan

Functie: Ouderling jongerenpastoraat
Email: e.spaan@hhgijsselmuiden.nl

H. Wittingen

H. Wittingen

Functie: Ouderling
Telefoon: 038-3338599

Diakenen

Diaken J. Meuleman

Diaken J. Meuleman

Functie: Voorzitter
Telefoon: 038-3338028
Email: diaconie@hhgijsselmuiden.nl

Diaken G. Olieman

Diaken G. Olieman

Functie: secretaris diaconie
Telefoon: 038- 3376591
Email: diaconie@hhgijsselmuiden.nl

Diaken A. J. Both

Functie: Penningmeester
Telefoon: 038-3322457
Email: diaconie@hhgijsselmuiden.nl

Diaken J.J. Hoepel

Diaken J.J. Hoepel

Functie: Diaken
Telefoon: 038-3388229

  • © hersteld hervormde kerk 2021