• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16

Meer over Kerkdiensten

Kinderoppas

I.v.m. de maatregelen mbt het coronavirus vervalt de kinderoppas.
Tijdens de morgen- en middagdiensten is er kinderoppas aanwezig voor de jonge kinderen van de gemeente, met als doel dat beide ouders de kerkdiensten kunnen bijwonen. Wie gebruikmaakt van de kinderoppas kan zich aanmelden om mee te doen met het oppasrooster. Ook meiden vanaf het voortgezet onderwijs mogen zich hiervoor opgeven via het mailadres johannelobbezoo@kliksafe.nl.

Contactpersonen oppasdienst: mevr. W. van den End (038-3447727) en mevr. J. Lobbezoo (038-7510707)

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020