• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Van harte welkom in onze kerkdiensten!
We houden onze kerkdiensten in het schoolgebouw van de Pieter Zandt in Kampen
Adres: Kamperstraatweg 1A 8265 PA Kampen

Klik hier om naar kerktijden te gaan. 

I.v.m. de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn de kerkdiensten via de kerktelefoon, kerkomroep of via een livestream (rechtstreekse verbinding met beeld) te beluisteren. 
25 oktober
09:30 uur Ds. W. M. van der Linden
15:30 uur Ds. W. M. van der Linden
01 november
09:30 uur Ds. G. de Greef
15:30 uur Ds. A. Vietstra
04 november Dankdag
09:30 uur Ds. W. M. van der Linden
19:30 uur Ds. W. M. van der Linden
08 november
09:30 uur Ds. A. de Groot
15:30 uur Ds. W. M. van der Linden
15 november
09:30 uur Ds. W. M. van der Linden
15:30 uur Ds. W. M. van der Linden
22 november
09:30 uur Ds. IJ. R. Bijl
15:30 uur Ds. IJ. R. Bijl
29 november
09:30 uur Ds. W. M. van der Linden
15:30 uur Ds. W. M. van der Linden
06 december
09:30 uur Ds. W. M. van der Linden
15:30 uur Ds. W. M. van der Linden
13 december
09:30 uur Ds. W. M. van der Linden
15:30 uur Ds. W. M. van der Linden
20 december
09:30 uur Ds. W. M. van der Linden
15:30 uur Ds. W. M. van der Linden
25 december
09:30 uur Ds. W. M. van der Linden
15:30 uur Ds. W. M. van der Linden
26 december
09:30 uur Ds. D. Heemskerk
27 december
09:30 uur Ds. H. de Greef
15:30 uur Ds. H. de Greef
31 december
19:30 uur Ds. W. M. van der Linden

 


     

 

Protocol HHK

  • © hersteld hervormde kerk 2020