• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Van harte welkom in onze kerkdiensten!
We houden onze kerkdiensten in het schoolgebouw van de Pieter Zandt in Kampen
Adres: Kamperstraatweg 1A 8265 PA Kampen

Klik hier om naar kerktijden te gaan. 

19 januari
09.30                     Ds. W.M. van der Linden
15.30                     Ds. C.M. Buijs, Elspeet
 26 januari         
09.30                     Ds. W.M. van der Linden
15.30                     Kand. H. van de Beek, Oosterwolde
2 februari         
09.30                     Ds. W.M. van der Linden
15.30                     Ds. W.M. van der Linden
 9 februari           
09.30                     Ds. W.M. van der Linden
15.30                     Stud. H. van de Beek, Oosterwolde
16 februari       
09.30                     Ds. H.J. van Marle, Staphorst
15.30                     Ds. H.J. van Marle, Staphorst
23 februari         
09.30                     Ds. W.M. van der Linden (voorber H.A.)
15.30                     Ds. J.C. den Toom, Oldebroek
1 maart               
09.30                     Ds. W.M. van der Linden (bed. H.A.)
15.30                    Ds. W.M. van der Linden (nabetr. H.A.)
8 maart                 
09.30                     Ds. K. ten Klooster, Ridderkerk
15.30                     Ds. K. ten Klooster, Ridderkerk
11 maart (Biddag)            
09.30                     Stud. H. van de Beek, Oosterwolde
19.30                     Ds. W.M. van der Linden
15 maart            
09.30                     Ds. W.M. van der Linden
15.30                     Ds. W.M. van der Linden
 22 maart             
09.30                     Ds. W.M. van der Linden
15.30                     Ds. W.M. van der Linden
 29 maart             
09.30                     Ds. W.M. van der Linden
15.30                     Ds. W.M. van der Linden
 

  • © hersteld hervormde kerk 2020