• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Van harte welkom in onze kerkdiensten!
We houden onze kerkdiensten in het schoolgebouw van de Pieter Zandt in Kampen
Adres: Kamperstraatweg 1A 8265 PA Kampen

Klik hier om naar kerktijden te gaan. 

 

Zondag 17 november
09.30 Ds. W.M. van der Linden
15.30 Ds. W.M. van der Linden


Zondag 24 november
09.30 Ds. G. de Greef, IJsselmuiden
15.30 Kand. V.S. van der Meer, Oud Alblas


Zondag 1 december
09.30 Ds. W.M. van der Linden (voorber. H.A.)
15.30 Ds. W.M. van der Linden    


Zondag 8 december
09.30 Ds. W.M. van der Linden (bed. H.A.)
15.30 Ds. W.M. van der Linden (nabetr. H.A.)


Zondag 15 december
09.30 Ds. W.M. van der Linden
15.30 Stud. H. van de Beek


Zondag 22 december
09.30 Ds. W.M. van der Linden
15.30 Ds. W.M. van der Linden


25 december 1e Kerstdag
09.30 Ds. W.M. van der Linden
15.30 Ds. W.M. van der Linden


26 december 2eKerstdag
09.30 Ds. D. Heemskerk, Uddel


Zondag 29 december
09.30 Kand. J.W. Bonenberg, Soest
15.30 Ds. J.C. den Toom, Oldebroek


31 december
19.30 Ds. W.M. van der Linden

  • © hersteld hervormde kerk 2019