• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkbouw

Acties

Acties

De opbrengsten van onderstaande acties zijn bestemd voor de nieuwbouw kerkgelegenheid HHG IJsselmuiden – Grafhorst.

Fruitverkoop

Elke vrijdagmiddag kunt u vanaf 14:00 tot 17:00 uur uw fruit kopen aan de Dorpsweg 90 in IJsselmuiden. Tevens kunt u hier een bakje koffie drinken en even gezellig bijpraten met andere gemeenteleden.

Oud papierinzameling

Tijdens de fruitverkoop is het ook mogelijk om oud papier in te leveren. Daarnaast wordt er wekelijks door diverse vrijwilligers oud papier opgehaald. Daarnaast wordt er maandelijks in Grafhorst een ophaalronde gedaan.

Wilt u dat uw papier opgehaald wordt of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan kunt u contact opnemen met de dhr. J. Koetsier (06-15634462) 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022