• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Home

Welkom

Meeluisteren of meekijken met de kerkdiensten via Kerkomroep 

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden – Grafhorst. Op deze website wordt een overzicht gegeven van alle aspecten van het gemeente-zijn. Als centrum daarvan willen we de erediensten op zondagen en op doordeweekse dagen noemen. Vanuit die bron mogen alle andere bijeenkomsten/activiteiten plaatsvinden. Er zijn bijeenkomsten/activiteiten voor alle leeftijden, welke zijn weergegeven onder het gemeenteleven.We hopen dat deze website in een behoefte zal voorzien en een extra uitnodiging en aansporing zal zijn om aan het gemeenteleven deel te (gaan) nemen.

Mocht u na een bezoek aan deze website één van onze zondagse erediensten willen bijwonen dan bent u daarvoor van harte uitgenodigd!

Elke zondag komt onze gemeente tweemaal samen. ’s Morgens om 09.30 en ’s middags om 15.30 uur. Wij komen bij elkaar in het schoolgebouw van de Pieter Zandt, Kamperstraatweg 1a in Kampen. Centraal in ons gemeenteleven staat de verkondiging uit de Bijbel, het Woord van God. Dat de Heere Zijn Woord zal zegenen aan de harten van degenen die het horen is ons gebed.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan gerust contact met ons op via het emailadres kerkvoogdij@hhgijsselmuiden.nl
Voor alle genoemde data op deze website geldt het voorbehoud van Jacobus: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.

 

 

ACTIE NOODHULP OEKRA√ŹNE

Live kijken en luisteren

Via onderstaande buttons kunt u de kerkdiensten meekijken of beluisteren:

 

Video en audio vanuit de Pieter Zandt:

Audio vanuit de Rank

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit