• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Adressen en telefoonnummers:

Voorzitter: W.A. van der Linde, tel. 06 45552002
Secretaris: J. Meuleman, tel. 06 51435353
Penningmeester: G.W. Juffer,  tel. 06-51345191
Lid: J.A. de Vries, tel. 06-29606682
Lid: H. van Hierden
E-mailadres van de kerkvoogdij: kerkvoogdij@hhgijsselmuiden.nl
Bank  NL85 RABO 0159 1593 26  t.n.v. Herst. Herv. Gem. IJsselmuiden-Grafhorst

Hier vindt u de publicatie van de ANBI gegevens van de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst.

Hier vindt u de plaatselijke regeling kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit