• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkenraad

Wijken

Indeling wijken:

I         - ouderling H. J. Wittingen (3338599) en L. van Lagen (3319242) + diaken J. Meuleman (3338028):

Grafhorst, Kampereiland, NOP, Akkerwinde, Bergweg, Bloemstraat, Boterbloem, van Diggelenerf, van Diggelenweg, Frieseweg, Geertruit Sloetlaan, Gentiaan, Grafhorsterweg, Hartogsweg, Hoepelweg, Ittervegtlaan, Kamperzeedijk, Klaproos, Korenbloem, Magnoliaplein, Magnoliastraat, de Noord, Plasweg, Rondeweg, Sangerslaan, Tuinderij, Veenstraat, Vogelwikke en Walstro

II        - ouderling B.J. van de Kamp (3312646) en ouderling W. Raadgever (3316242)  + diaken J.J. Hoepel (06-12343262):  

De Akkers, Baan, Blekersdam, Blexterstraat, de Bogaard, Marie Curielaan, van Diggelenkade, van Dokkumstraat, Dorpsweg, Drostenstraat,  B. van Engelenweg, Erfgenamenstraat, Alexander Fleminglaan, Hobbemastraat, Hogehuisstraat, Holtzendestraat, Kerkepad, Kerspelstraat, Klaver, Robert Kochlaan, Lijnbaanstraat, Markeresplein, Markeresstraat,  Burg. Meijerweg, Oosterlandenerf, Louis Pasteurlaan, Postgrevestraat, Rembrandtstraat,  Schepenenstraat, Schoutstraat, A. Schweitzerlaan, Simon Johannesstraat, Slenkstraat, Sportlaan, Tichlerstraat, Trekvaart, Tuinstraat, Burg. Visserweg, Zandbergstraat.

III      - ouderling M. van Ittersum (2000296) en J.de Groot (06-51343496) + diaken G. Olieman (3376591):  

Mastenbroek, ‘Oosterholt-Noord’, Aalbershof, Bisschopswetering Garnaal, Goudplevier, Graspieper, Groenendael, Karekiet, Koekoeksweg, Koolmees, Koraal, Kreeft, Kwikstaart, Middenweg, Mossel, Nachtegaal, Oester, Oosterholtseweg, Oosterlandenweg, Oudendijk, Patrijs, Rietgors, Ringmus, Schelp, Sonnenbergweg, Tuindersweg, Tuinfluiter, Tureluur, Verkavelingsweg, Watersnip, Zeegravensingel, Zeester.

IV       - ouderling A.Medemblik (3330058) en H. van Hierden (06-12216083) + diaken G. Olieman (3376591):  

’s Heerenbroek, Wilsum, Zwolle, ‘Het Meer’, Spoorlanden, Zendijk en Zwolseweg.

V        - ouderling D. Heldoorn (3557323), ouderling (vacant+ diaken A. J. Both (3322457):  

Kampen, Kamperveen en Zalk.

  • © hersteld hervormde kerk 2021