• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16

Meer over Kerkdiensten

Online meeluisteren en meekijken

Kerkdiensten kunt u ook via internet beluisteren via Kerkomroep.nl. Klik hiervoor op de link Live luisteren

Meeluisteren en meekijken met de kerkdienst kan ook via een live-stream (rechtstreekse verbinding).
Klik om met de dienst mee te kijken op onderstaande link morgendienst/middagdienst

Zondag

09:30 uurMorgendienst 25 oktober 2020
15:30 uurMiddagdienst  25 oktober 2020 

Preekaantekeningen voor kinderen

Het is fijn dat ook de kinderen thuis goed meeluisteren en meedoen met de online-kerkdiensten.

Om de aandacht van kinderen tijdens de dienst vast te houden kan het helpen dat ze een aantal vragen over de kerkdienst proberen te beantwoorden.

Klik hier om het  boekje preekaantekeningen van de HHJO uit te printen.

We wensen u met uw gezin gezegende diensten!

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020