• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16

Meer over Kerkdiensten

Online meeluisteren en meekijken

Kerkdiensten kunt u ook via internet beluisteren via Kerkomroep.nl. Klik hiervoor op de link Live luisteren

Meeluisteren en meekijken met de kerkdienst kan ook via een live-stream (rechtstreekse verbinding).
Klik om met de dienst mee te kijken op onderstaande link morgendienst/middagdienst

 

09:30 uurMorgendienst 24 mei 2020 

15:30 uurMiddagdienst 24 mei 2020 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020