• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkdiensten

Online meeluisteren en meekijken

Kerkdiensten kunt u ook via internet beluisteren en bekijken via Kerkomroep.nl. Klik hiervoor op het button van Kerkomroep

 

Preekaantekeningen voor kinderen

Het is fijn dat ook de kinderen thuis goed meeluisteren en meedoen met de online- kerkdiensten.
Om de aandacht van kinderen tijden de dienst vast te houden kan het helpen dat ze een aantal vragen over de kerkdienst proberen te beantwoorden.
Klik hier om het boekje preekaantekeningen van de HHJO uit te printen.
We wensen u met uw gezin gezegende diensten!

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit