• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Jeugdwerk

Jeugdwerk

Samen zorg dragen voor jongeren

Een klein kind kun je aan de hand meenemen naar de kerk. Bij het ouder worden maken jongeren eigen keuzes. Sommigen dwalen daarbij weg van de kerk. In eerste instantie missen gemeenteleden hen wellicht, maar al snel raken ze uit het oog. Alleen de ouders van zo’n jongere weten werkelijk hoe moeilijk dit is. Er alles aan gedaan, maar hen toch niet vast kunnen houden. Dan blijft het gebed over. ‘Heere, roept U hem terug, nu hij op dit punt voor mij onbereikbaar werd.’

 Een gemeente is samen opvoedgemeenschap. Jongeren groeien op binnen de gemeente, die getuige was bij de Heilige Doop. Daarom rust er een verantwoordelijkheid op de gehele gemeente als het gaat om de zorg voor jongeren. Via het jeugdwerk en de catechese vormen wij jongeren voor hoofd, hart en handen. Maar wie kijkt om naar de jongere die langzaam weg dwaalt en uit het zicht verdwijnt?

 Als kerkenraad en leidinggevenden  van het jeugdwerk dragen we zorg voor jongeren binnen de gemeente. Vanuit het besef dat jongeren die voor eigen rekening leven, buiten Christus verloren liggen. De goede Herder was bewogen over het enkele schaap, Hij zocht en zoekt het verlorene. In navolging van Hem dienen we samen bewogen te zijn met het heil van jongeren. Zowel over hen die er zijn als jongeren samenkomen in de gemeente, als over die jongeren waarvan wij niets meer vernemen. Door het vernieuwende werk van de Heilige Geest kunnen zowel oudste als jongste zonen tot bekering komen. We mogen daarbij pleiten op Gods verbondsbeloften. Bidt u mee om het heil van onze jongeren?
 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021