• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkdiensten

Kosters

B. van Lente
Functie: Koster 038- 3315804 (tijdens kerkdiensten: 06 43117916)

G. Meuleman
Functie: Hulpkoster

Contactgegevens De Rank De Bogaard 2 Mevrouw F. Penninkhof 
Tel: 038 3326700 / 06 19637925 fwpenninkhof@gmail.com

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit