• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkbouw

Selectie bouwkundig bureau

26 januari 2021

Selectie bouwkundig bureau

De bouwcommissie heeft met drie bouwkundige bureau’s gesproken. In de selectie is gekozen voor het bureau HK-Consultancy uit Kampen. Henrik Koelewijn zal ons begeleiden in het plan- en bouwproces. HK-Consultancy is geen onbekende voor de kerkvoogdij. Dit bureau heeft de kerkvoogdij ook in 2019 en 2020 geadviseerd.

  • © hersteld hervormde kerk 2022