• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Diaconaat

NOODHULP OEKRAÏNE

Noodhulp Oekraïne

In navolging op de email die zaterdagavond 5 maart namens de Diaconie is verstuurd, hebben we samen met de Kerken in IJsselmuiden ons uitgesproken dat we met betrekking tot Noodhulp Oekraïne daar waar mogelijk samen willen optrekken. Op dit moment werken De Bron, De Goede Herder Kerk, De Rank, De Hoeksteen, de Hervormde Gemeente IJsselmuiden - Grafhorst en de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden - Grafhorst hierin samen.

Noodopvang vluchtelingen:

Hierbij hebben we uw hulp hard nodig! Als eerste zijn we op zoek naar gastgezinnen die voor noodopvang willen zorgen. Deze noodopvang kan tot zo'n 2 maanden duren, in deze 2 maanden gaat een werkgroep bezig met het opzetten van noodopvang voor de langere termijn.
Via onderstaande mailadres kunt u zich opgeven wanneer u ruimte heeft om vluchtelingen op te nemen.
diaconie@hhgijsselmuiden.nl

Als er vragen, opmerkingen of aanmeldingen zijn kunt u contact opnemen met een van de diakenen of een mail sturen naar diaconie@hhgijsselmuiden.nl of bellen naar Diaken J.J. Hoepel 06-12343262

Om u een beetje meer informatie te geven over wat opvang inhoudt hebben we de volgende documenten opgesteld die u onderaan deze pagina vindt:

Zelf opvang bieden
Achtervang zijn voor iemand die opvang biedt

De komende weken zal het formulier worden uitgebreid omdat we ook op zoek gaan naar andere hulp, zoals:

- Dagopvang;
- Kleding;
- enz. 
Houdt daarom deze website in de gaten wanneer u hulp wilt bieden.

Vanuit de gemeente Kampen komt er financiële ondersteuning, maar daarnaast is er veel geld nodig voor o.a: slaapplaatsen, kleding, voedsel, de busreis enz.
Wanneer u financieel wilt ondersteunen kunt u dit doen door een gift over te maken op: NL10 RABO 0159 159 318  t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst   o.v.v. noodhulp Oekraïne 
Omdat dit een algemeen rekeningnummer van de diaconie is, is een juiste omschrijving van belang!

Uiteraard is het wel goed om, wanneer u uw huis beschikbaar wilt stellen voor noodopvang, zich goed te realiseren wat daarbij komt kijken.
Hieronder staan 2 linkjes naar artikelen waarin concrete informatie staat.
https://www.rd.nl/artikel/965993-overwegingen-bij-het-in-huis-nemen-van-een-vluchteling 
https://takecarebnb.org/gastgezin/10-tips-voor-het-opvangen-van-een-vluchteling/

Hieronder vind u de link naar de website van de samenwerkende kerken in IJsselmuiden voor de opvang van Oekraïnese vluchtelingen
https://www.hulp4oekraine.nl/

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit