• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Diaconaat

BehulpSaam

Doelstelling
BehulpSaam is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het leveren van mantelzorg en het ontlasten van de mantelzorgers.

Mantelzorg is langdurige, onbetaalde en vaak intensieve zorg voor chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste in de vorm van vrijwillige thuishulp.

Voor wie?
Leden van de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden – Grafhorst. Hulp kan aangevraagd worden door uzelf of door uw familie, het kan ook via de diaconie, de ouderling of gemeenteleden.

Door wie?
Deze vorm van hulpverlening vindt plaats onder verantwoording van de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden – Grafhorst. De hulp wordt verleend door gemotiveerde vrijwilligers. Zij worden begeleid door 2 coördinatoren.
-Ina Klompenmaker
-Hetty Palland

Welke hulp kunnen we u bieden?
We bieden onder andere de volgende thuishulp aan:
-bij ziekte ondersteuning in het huishouden (max. 6 weken)
-opvangen van kinderen en/of eten koken in urgente gevallen.
-oppassen bij een zieke, oudere of iemand met een handicap.
-begeleiden of vervoer naar huisarts, het ziekenhuis, de winkel etc.
-bieden bij psychosociale steun.
-een stukje gezelligheid bieden, zoals het openstellen van huis (gastgezin).
-invallen voor de mantelzorger en de naasten zodat hun taken worden verlicht.
-doen van boodschappen.
-halen van medicijnen.
-een klusje in huis als u dat niet meer kunt.
-begeleiden bij wandelen o.i.d.

Wat doen we niet?
Vrijwillige thuishulp is er niet ter vervanging van professionele hulpverleners, maar ter ondersteuning en soms ter vervanging van familie, buren en vrienden.
Voor pastorale hulp kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de predikant.

Contact
Als u hulp nodig hebt, ook in niet hierboven genoemde situaties, dan kunt u contact opnemen met één van onze coördinatoren.
U kunt onze coördinatoren bereiken via de mail behulpsaam@hhgijsselmuiden.nl Telefonisch zijn ze bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-19956294 of 06-40959352

Privacy!
De vrijwilligers houden rekening met de wensen van de zorgvrager en zijn/haar familie. De vrijwilligers gaan respectvol om met de gewoonten van de zorgvrager. Bovendien hebben de vrijwilligers een geheimhoudingsplicht.

Vrijwilliger worden?
Beschikt u/jij over enige tijd (1 uurtje per 2 weken kan al genoeg zijn) en wilt u/jij deze graag op een zinvolle manier besteden voor hulp aan uw naaste?
Belt u gerust eens met één van de coördinatoren.

Als u geen ervaring hebt op dit gebied is dat geen probleem. Veel werkzaamheden vereisen geen speciale opleiding en bovendien proberen we regelmatig avonden te organiseren met een spreker.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit