• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Jeugdwerk

Kinderclub de Ark

Voor wie?

Voor alle kinderen van de basisschool. En iedereen mag een vriendje of een vriendinnetje meenemen.

Wat is het doel?

Het doel van de kindermiddagen is om samen met de kinderen van onze gemeente stil te staan bij Gods Woord.

Wanneer en waar?

Er worden verschillende kindermiddagen georganiseerd, er is geen zondagschool. Deze vinden plaats op zaterdagmiddagen, in de maanden september, oktober, januari en maart van 14.00 uur tot 16.00 uur. De exacte data staan in het contactblad en op het jaarrooster van het jeugdwerk op deze site. De kindermiddagen vinden plaats op locatie

Wat wordt er gedaan?

Op een kindermiddag worden de volgende dingen gedaan: Er wordt een Bijbelverhaal verteld door de leiding, daarbij wordt er samen gezongen en gebeden. Daarnaast wordt er elke keer een activiteit georganiseerd, denk hierbij aan het spelen van een spel, even knutselen of een vertelling over de zending. En tussen deze twee dingen door wordt er pauze gehouden, er is dan voor iedereen wat drinken met wat lekkers.

Kerst:

Op de tweede Kerstag wordt er met de kinderen uit de gemeente een kerstviering gehouden waarbij er een Bijbelverhaal en een vrij verhaal verteld wordt. De twee zaterdagen ervoor wordt er geoefend in de aula van de Pieter Zandt. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de  kerstviering  bij te wonen!

Opening jeugdwerkseizoen:

Deze vind elk jaar plaats op een zaterdag in september. Dit is van 10:30 uur tot 13:30 uur. Er wordt dan een Bijbelverhaal verteld waarnaar er een spelletjesronde volgt. Deze opening vindt plaats bij de fam. Koetsier, Dorpsweg 90, IJsselmuiden.

  • © hersteld hervormde kerk 2020