• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Jeugdwerk

Het Kompas

Voor wie?

Voor alle jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot 12 jaar en dus over het algemeen in groep 7 of 8 van de basisschool zitten.

Wat is het doel?

Het doel van deze avonden is om meer te weten te komen van God en Zijn Woord. Daarnaast is het een goed moment voor de jeugd om bij elkaar te komen.

Wanneer en waar?

Deze avonden vinden plaats op donderdagavond, en over het algemeen om de twee weken, van 19:00 tot 20:30 uur. De exacte data staan in het contactblad en op het jaarrooster van het jeugdwerk op deze site.

Wat wordt er gedaan?

De avond bestaat uit twee onderdelen, voor de pauze en na de pauze. Voor de pauze verzorgt een van de leidinggevenden een inleiding, waarna er dieper op in wordt gegaan met behulp van een Bijbelstudie. Met deze Bijbelstudie worden er vragen behandeld of een soort van puzzel gemaakt. Om dit op te stellen wordt er gebruik gemaakt van de handleiding die de landelijke organisatie HHJO levert. Na de pauze wordt er een spel of knutselactiviteit georganiseerd.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020