• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Home

Collectebonnen bestellen

Bestellen collectebonnen

U kunt uw ondertekende bestelformulier inleveren bij  Karin van de Kerke, Markeresplein 16 8271 BV in IJsselmuiden of inscannen en mailen naar: collectebonnen@hhgijsselmuiden.nl.

De bestellingen die uiterlijk op de donderdag, 18.00 uur, voorafgaan-de aan de week waarin het Contactblad verschijnt binnen zijn, zullen gelijktijdig met het Contactblad worden bezorgd. Het is niet mogelijk om de bonnen zelf op te halen. 

Bestelformulier collectebonnen downloaden.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022